« Grįžti

Kas yra draudimo techniniai atidėjmai ir kurie draudimo techniniai atidėjimai gali būti priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2017-01-13
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.10] Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių...
Registracijos numeris   KD-5305

Draudimo techniniai atidėjimai – draudiko įsipareigojimai, atsirandantys iš draudimo ir (ar) perdraudimo sutarčių ar susiję su jomis, apskaičiuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

Draudimo techninių atidėjinių sudarymo metodiką bei dydžius nustato Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, suderinusi su finansų ministru.

Apskaičiuojant 2006 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, iš pajamų gali būti atskaitomi tik Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006-03-29 įsakymu Nr. 1K-142 „Dėl draudimo techninių atidėjinių aprašo patvirtinimo" patvirtintame Draudimo techninių atidėjinių apraše nurodyti draudimo techniniai atidėjiniai.

Draudimo techninių atidėjinių sudarymo metodiką bei dydžius nustato Lietuvos banko valdybos 2015-10-29 nutarimas Nr. 03-158 "Dėl  draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo".

Teisės aktai
LRS  PMĮ 27 str. 3 d.
LRS  LR finansų ministro 2006-03-29 įsakymas Nr. 1K-142 „DĖL DRAUDIMO TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  Lietuvos banko valdybos 2015-10-29 nutarimas Nr. 03-158 " DĖL DRAUDIMO IR (AR) PERDRAUDIMO TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO"