Kurie kredito įstaigų atidėjimai gali būti priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2017-01-13
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.10] Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių...
Registracijos numeris   KD-5303

Pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą veikiantys bankai, tarp jų užsienio komercinių bankų filialai, pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą veikiančios kredito unijos bei pagal Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymą veikianti Centrinė kredito unija gali sudaryti abejotinų aktyvų specialiuosius atidėjimus.

Kredito įstaiga, apskaičiuodama 2003 m. ir po jų einančių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, specialiuosius atidėjimus, sudarytus konkretaus abejotino aktyvo (abejotinų aktyvų grupės) nuostoliams padengti, priskiria ataskaitinio mokestinio laikotarpio ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Mokestinio laikotarpio ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams negali būti priskiriami kredito įstaigos sudaryti specialieji atidėjimai bendram abejotinų aktyvų portfeliui.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 27 str. 1 d.