Ar paramos gavėjo statusą turintis vienetas privalo teikti ataskaitas apie jam, remiantis GPMĮ nuostatomis, pervestą gyventojo 2 proc. pajamų mokestį?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.11] Parama (28 str.)
[1.10.17.8] Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (FR0478)
Registracijos numeris   KD-5327

Nuo 2017 m. sausio 1 d. juridiniai asmenys, kurie gauna paramą iš gyventojų, kai jie nukreipia į bendroves iki 2% savo gyventojo pajamų mokesčio,  šios gautos paramos ir jos panaudojimo duomenis turi teikti Metinėje paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitos FR0478 formoje.

Duomenų apie gautas pinigines lėšas, sudarančias iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos, ir jų panaudojimą ataskaitos FR0478 formoje neteikia tie paramos gavėjai,  kurie per kalendorinius metus LPĮ nustatyta tvarka yra gavę tik pinigines lėšas, sudarančias iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos,  mažesnes kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kurių gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis (arba lygias šiam dydžiui), o kitos paramos materialinėmis vertybėmis,  piniginėmis lėšomis ar paslaugomis nėra gavę/suteikę ir (arba) ataskaitiniais metais nėra panaudoję ankstesnių laikotarpių paramos likučio (deklaruoto kaip gauta, bet nepanaudota parama).  

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-04-10 įsakymas Nr. V-103 „DĖL PARAMOS TEIKIMO METINĖS ATASKAITOS FR0477 FORMOS, PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO METINĖS ATASKAITOS FR0478 FORMOS IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"