Kaip įforminamas paramos teikimas (gavimas)?

Atnaujinimo data: 2015-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.11] Parama (28 str.)
Registracijos numeris   KD-5318

 

Paramos teikimo (gavimo) faktas įforminamas atitinkama sutartimi ar kitais paramos ar labdaros perdavimo faktą patvirtinančiais laisvos formos dokumentais, turinčiais privalomus Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus rekvizitus (sutartis nebūtina, jeigu labdara ir parama teikiama ne Notariato įstatymo nustatyta tvarka ir nenustatomos papildomos labdaros ir paramos teikimo sąlygos).

Notaras tvirtina sandorius, kurie pagal Civilinį kodeksą ar Civilinio kodekso numatytais atvejais pagal kitus įstatymus turi būti patvirtinti Notariato įstatymo nustatyta tvarka. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.469 str. 2 d. nuostatomis, suteikus didesnę kaip 14 500 eurų ( iki 2014-12-31 – 50 000 litų ) paramą, sutarties forma turi būti notarinė.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 28 str.
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS
LRS  CIVILINIS KODEKSAS