« Grįžti

Kokie yra leidžiami paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui?

Atnaujinimo data: 2013-10-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.11] Parama (28 str.)
Registracijos numeris   KD-5316

 

Leistini tik šie paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui:

1. reklamuoti paramos teikėją;

2. teikti ataskaitas paramos teikėjui apie gautos paramos panaudojimą, paramos gavėjo veiklą;

3. grąžinti nepanaudotą paramos dalyką;

4. panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka.

Išlaidų, kurias patiria paramos gavėjas reklamuodamas paramos teikėją, suma neturi viršyti 10 proc. šio paramos teikėjo suteiktos paramos vertės. Jeigu reklamuodamas paramos gavėjas patiria išlaidų, viršijančių šiame punkte nurodytą ribą, tokiu atveju reklamuojamo asmens suteiktų piniginių lėšų, kito turto arba suteiktų paslaugų vertė laikoma paramos gavėjo pajamomis, kurios apmokestinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paramos gavėjas negali prisiimti įsipareigojimų reklamuoti paramos teikėją, jeigu tokia reklama prieštarauja teisės aktų, reglamentuojančių reklamą, nuostatoms.

Įsipareigojimas panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka negali prieštarauti Labdaros ir paramos įstatymo nuostatoms dėl paramos panaudojimo.

Paramos gavėjo prisiimami įsipareigojimai paramos teikėjui turi būti nurodyti sutartyje, kuria įforminamas paramos teikimas.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 28 str.
LRS  Labdaros ir paramos įstatymas