« Grįžti

Kokios lengvatos taikomos pelno nesiekiantiems vienetams, kurie teikia labdarą ir paramą?

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Ši informacija skelbiama:
[1.10.9] Lengvatos
[1.10.13.2.11] Parama (28 str.)
[1.10.22.2] Ūkinės komercinės veiklos pajamos ir sąnaudos (2, 7 str.)
Registracijos numeris   KD-5333

 

Pelno nesiekiantiems vienetams, turintiems teisę teikti labdarą bei paramą, leidžiama iš pajamų atskaityti visas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka labdarai ir paramai skirtas išmokas, įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę.

Tačiau, išmokos grynais pinigais, viršijančios 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį, iš pajamų negali būti atskaitomos.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 28 str. 1 d.
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS IR LABDAROS ĮSTATYMAS