« Grįžti

Kokios lengvatos taikomos pelno siekiantiems vienetams, kurie teikia paramą?

Atnaujinimo data: 2015-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.10.9] Lengvatos
[1.10.13.2.11] Parama (28 str.)
Registracijos numeris   KD-5308

 

Vienetams, turintiems teisę teikti tik paramą, leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka paramai skirtas išmokas įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę, bet ne didesnes kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą, o 2008 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.

Paramai skirtos lėšos, didesnės kaip 40 proc. apmokestinamojo pelno ir išmokos grynais pinigais, viršijančios 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį, iš pajamų neatskaitomos.

Įsigaliojus Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimui nuo 2013-01-01 lėšų perdavimas labdaros ir paramos fondui neliečiamajam kapitalui formuoti priskiriamas suteiktai paramai, todėl gali būti taikomos PMĮ 28 str. 2 dalies nuostatos.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 28 str. 2 d.
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMAS
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMAS