Kokias ataskaitas ir iki kada paramos gavėjai privalo pateikti VMI?

Atnaujinimo data: 2017-12-30
Registracijos numeris   KD-8653   Paramos gavėjai -  juridiniai asmenys, per kalendorinius metus gavę paramą ir (arba)...

Kam gali būti suteikta parama?

Atnaujinimo data: 2016-11-21
Registracijos numeris   KD-5313   1. Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti: 1) labdaros ir...

Kokias ataskaitas ir iki kada paramos teikėjai privalo pateikti VMI?

Atnaujinimo data: 2016-11-21
Registracijos numeris   KD-5320 Paramos teikėjai, nurodyti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LP...

Kas gali būti labdaros ir paramos dalyku?

Atnaujinimo data: 2016-11-20
Registracijos numeris   KD-5312 Paramos gavėjams – juridiniams asmenims teikiamos paramos dalykai yra: 1) piniginės lėšos; ...

Kas gali teikti labdarą ir paramą?

Atnaujinimo data: 2016-10-18
Registracijos numeris   KD-5309 1. Labdara pagal Labdaros ir paramos  įstatymą (toliau – Įstatymas) pripažįstama, kai ją...

Kokios lengvatos taikomos pelno nesiekiantiems vienetams, kurie teikia labdarą ir paramą?

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Registracijos numeris   KD-5333   Pelno nesiekiantiems vienetams, turintiems teisę teikti labdarą bei paramą, leidžiama iš...

Kokios lengvatos taikomos pelno siekiantiems vienetams, kurie teikia paramą?

Atnaujinimo data: 2015-01-15
Registracijos numeris   KD-5308   Vienetams, turintiems teisę teikti tik paramą , leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti...

Kaip įforminamas paramos teikimas (gavimas)?

Atnaujinimo data: 2015-01-03
Registracijos numeris   KD-5318   Paramos teikimo (gavimo) faktas įforminamas atitinkama sutartimi ar kitais paramos ar...

Kokie yra leidžiami paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui?

Atnaujinimo data: 2013-10-03
Registracijos numeris   KD-5316   Leistini tik šie paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui : 1. reklamuoti...

Kaip apskaičiuojama suteiktos paramos vertė?

Atnaujinimo data: 2010-10-03
Registracijos numeris   KD-5314 Suteiktos paramos vertė nustatoma: - pinigų – pagal mokėjimo pavedime ir faktišką mokėjimą...

Kokios suteiktos paramos negalima priskirti leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2010-10-03
Registracijos numeris   KD-5328 Pagal Loterijų įstatymą privalomai teikiama parama nėra savanoriškas paramos suteikimas, todėl...