Ar stojamieji narių įnašai ir narių mokesčiai, sumokėti užsienio valstybių organizacijoms, pripažįstami ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais?

Atnaujinimo data: 2015-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.12] Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos (29 str.)
Registracijos numeris   KD-5332

Jeigu vienetas narystės pagrindais dalyvauja užsienio valstybių įvairių organizacijų (juridinių asmenų) veikloje, tai apskaičiuojant tokių vienetų apmokestinamąjį pelną stojamųjų narių įnašų ir narių mokesčių sumos, ne didesnės kaip 0,2 proc. pajamų pripažįstamos leidžiamais atskaitymais.

PMĮ 29 str. 1 d. nuostatos taikomos ir tuo atveju, kai vienetai yra nariai kitų vienetų, kurių veiklą nustatančiuose įstatymuose (kituose jų steigimą ir veiklą nustatančiuose teisės aktuose) nėra tiesiogiai įvardinama, kad jie yra ne pelno siekiantys vienetai, tačiau pagal jų veiklą nustatantį specialų įstatymą aišku, kad jų tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skirstomas steigėjams ir (arba) dalininkams, ir (arba) nariams.

Jeigu vienetas narystės pagrindais dalyvauja užsienio valstybių įvairių organizacijų (juridinių asmenų) veikloje, tai apskaičiuojant tokių vienetų apmokestinamąjį pelną, jiems taip pat taikomos šios nuostatos su sąlyga, kad toks vienetas pateiks atitinkamus dokumentus (įstatus, nuostatus ar kitus dokumentus), įrodančius, kad užsienio organizacija atitinka šiame punkte nustatytus kriterijus.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 29 str. 1 d.