Kaip dengiami nuostoliai, kuriuos vienetas patyrė dėl akcijų anuliavimo mažinant to vieneto įstatinį kapitalą?

Atnaujinimo data: 2011-05-13
Registracijos numeris   KD-5337 Vieneto dalyvių patirti nuostoliai dėl akcijų anuliavimo mažinant to vieneto įstatinį kapitalą,...

Koks mokestinių nuostolių perkėlimo eiliškumas, jeigu jie susidaro per kelis mokestinius laikotarpius?

Atnaujinimo data: 2011-05-13
Registracijos numeris   KD-5336 Jeigu mokesčio mokėtojas gauna mokestinius nuostolius ilgiau negu vienerius mokestinius metus,...

Kurių vienetų mokestinio laikotarpio nuostoliai neperkeliami į kitus mokestinius laikotarpius?

Atnaujinimo data: 2011-05-13
Registracijos numeris   KD-5338 Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių, kurios apmokestinamos užsienio šalyse pagal tose šalyse...