« Grįžti

Kaip dengiami nuostoliai, kuriuos vienetas patyrė dėl akcijų anuliavimo mažinant to vieneto įstatinį kapitalą?

Atnaujinimo data: 2011-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.13] Nuostoliai (30 str.)
Registracijos numeris   KD-5337

Vieneto dalyvių patirti nuostoliai dėl akcijų anuliavimo mažinant to vieneto įstatinį kapitalą, laikomi nuostoliais iš vertybinių popierių perleidimo, kurie perkeliami į kitus mokestinius metus.

Tačiau dengiami tik vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo veiklos pajamomis. Tokius nuostolius arba jų dalį galima perkelti ne ilgiau kaip 5 vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius (iki 2008 m. mokestinio laikotarpio – ne ilgiau kaip 3 vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius), pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kuris eina po to mokestinio laikotarpio, kurį šie nuostoliai susidarė.

Vieneto dalyvių gautas pelnas (skirtumas tarp vieneto dalyvių akcijų įsigijimo kainos ir gautų išmokų) dėl akcijų anuliavimo mažinant to vieneto įstatinį kapitalą, laikomas vertybinių popierių perleidimo pajamomis, kurios apmokestinamos pagal PMĮ nuostatas.

Ši nuostata yra taikoma tik tais atvejais, jei vienetas sumažina įstatinį kapitalą, kuris nebuvo didinamas iš vieneto lėšų, ir dalyviui išmokama išmoka pagal PMĮ 32 str. 5 dalį nepriskiriama dividendams, o mokesčio tikslais laikoma atsiimtu vieneto dalyvio įnašu.

 

Apskaičiuojant 2011 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį

Dėl įstatinio kapitalo dalies, sudarytos ne iš vieneto dalyvių įnašų, sumažinimo anuliuotų akcijų įsigijimo kainos ir šioje dalyje nurodytų išmokamų lėšų sumos teigiamą skirtumą vieneto dalyvis gali priskirti nuostoliams dėl vertybinių popierių perleidimo.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 30 str. 2 d.
LRS  PMĮ 32 str.