Kaip skaičiuojama prestižo vertės, kuri susidaro įsigyjant kito vieneto veiklą, nusidėvėjimas ar amortizacija?

Atnaujinimo data: 2017-01-16
Registracijos numeris   KD-5395 Kai, įsigyjant kito vieneto veiklą ar jo veiklos dalį, susidaro prestižo vertė ir jo įsigijimo momentu...

Ar galima pakeisti pasirinktą ir pradėtą taikyti amortizacijos metodą?

Atnaujinimo data: 2017-01-12
Registracijos numeris   KD-5383 Visiems turto vienetams, priklausantiems tai pačiai ilgalaikio turto grupei, gali būti taikomas tik...

Kuriam turtui neskaičiuojamas nei nusidėvėjimas, nei amortizacija?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Registracijos numeris   KD-5410 Nusidėvėjimas ar amortizacija neskaičiuojama šiam turtui: - žemei; - pagal lizingo (finansinės...

Kaip skaičiuojamas nusidėvėjimas, jei vienetas ilgalaikį turtą perduoda (atlygintinai ar neatlygintinai)?

Atnaujinimo data: 2009-12-16
Registracijos numeris   KD-5391 Kai įmonė, taikiusi pusmečio būdą , atlygintinai ar neatlygintinai perduoda ilgalaikį turtą, jo...