« Grįžti

Kokios yra ilgalaikio turto grupės ir kokie yra nustatyti jų nusidėvėjimo ar amortizacijos normatyvai?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.2] Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19...
Registracijos numeris   KD-5378

 

Ilgalaikio turto grupė

 

Metodas

 

Normatyvas metais

 

Normatyvas metais, jei turtas skirtas naudoti ir naudojamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje

 

MATERIALUSIS TURTAS

 

Veiklai naudojami nauji pastatai bei pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d.

 

 

 

 tiesinis arba dvigubo balanso

 

 8

 

8

Gyvenamieji namai

 

tiesinis

 

20

 

20

Kiti, aukščiau neišvardyti, pastatai

 

tiesinis

 

15

 

15

Mašinos ir įrengimai

 

tiesinis arba dvigubo balanso

 

5

 

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)

 

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)

 

tiesinis

 

8

 

2

Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus)

 

 tiesinis

 

 8

 

8

Geležinkelio riedmenys (šilumvežiai, vagonai, cisternos), laivai

 

 tiesinis

 

 8

 

8

Vamzdynai, lėktuvai, ginklai

 

tiesinis

 

15

 

15

Baldai, išskyrus naudojamus viešbučių veiklai

 

tiesinis

 

6

 

6

Inventorius, baldai, naudojami viešbučių veiklai

 

tiesinis arba dvigubo balanso

 

 6

 

6

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)

 

tiesinis arba dvigubo balanso

 

 3

 

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)

 

Lengvieji automobiliai:

 

 

 

 

 

 

 

 

1) naudojami trumpalaikės automobilių nuomos

 

veiklai, vairavimo mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti – ne senesni kaip 5 metų

 

 

 

tiesinis arba dvigubo balanso

 

  4

 

4

 

2) kiti lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų

 

tiesinis

 

6

 

6

3) kiti lengvieji automobiliai

 

tiesinis

 

10

 

10

Krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų

 

tiesinis arba dvigubo balanso

 

 4

 

4

Kiti krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai

 

 tiesinis

 

 4

 

4

Kitas, aukščiau neišvardytas, materialusis turtas

 

tiesinis

 

4 (išskyrus taikant produkcijos metodą)

 

2 (išskyrus taikant produkcijos metodą)

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Programinė įranga

 

tiesinis arba dvigubo balanso

 

 3

 

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)

 

Įsigytos teisės

 

tiesinis arba dvigubo balanso

 

 3

 

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)

 

Kitas nematerialusis turtas

 

tiesinis

 

4

 

2

PRESTIŽO VERTĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestižo vertė

 

tiesinis

 

15

 

15

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 1 priedėlis