« Grįžti

Kokiu atveju pardavus / įsigijus ilgalaikį turtą, informacija apie tokį turtą turi būti pateikiama pagrindinės duomenų bylos elementų grupėje 2.8 „Prekė/paslauga“?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-9065

Jei laikotarpiu, už kurį teikiama SAF-T rinkmena, pirminių dokumentų dalyje (pavyzdžiui, 4.1. „Pardavimai" ar 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos" elementų grupėse) pateikiama informacija apie ilgalaikio turto pardavimą / pirkimą ir yra užpildomas elementas „Prekės/paslaugos kodas", tuomet informacija apie tokį turtą taip pat turėtų būti pateikiama ir pagrindinės duomenų bylos 2.8. „Prekė / paslauga" dalyje.