« Grįžti

Ar dokumentai, kurių pagrindu pagrindžiamos komandiruočių sąnaudos, gali būti išrašomi komandiruojamų darbuotojų vardu?

Atnaujinimo data: 2017-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.3] Komandiruočių sąnaudos (21 str.)
Registracijos numeris   KD-5747

Komandiruočių metu patirtas išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos komandiruočių sąnaudos, patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek vieneto, tiek komandiruojamo asmens vardu, tačiau kiekvienu atveju jie turi atitikti PMĮ 11straipsnio 4 ir 6 dalių reikalavimus.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 21 str.
LRS  PMĮ 11 str.
LRS  LRV 2003-01-28 nutarimas Nr. 99 „DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"