Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių?

Atnaujinimo data: 2017-06-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.3] Komandiruočių sąnaudos (21 str.)
Registracijos numeris   KD-5750

Jeigu komandiruotės įsakyme nurodyta, kad komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytos normos taikomos atsižvelgiant į kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į užsienio valstybę diena laikoma atvykimo į tą užsienio valstybę diena.

Komandiruotės įsakyme turi būti nurodyta komandiruotės tikslas, vieta (vietos), trukmė, o jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė. Tais atvejais, kai vykstant į komandiruotės įsakyme nurodytą užsienio valstybę ir grįžtant iš jos reikia važiuoti per kitų užsienio valstybių teritorijas, kuriose darbuotojas neturi užduočių, tai dienpinigių už sugaištą kelionėje laiką, išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis pagal tos užsienio valstybės į kurią vykstama komandiruotės tikslais, nustatytas normas. Tačiau jeigu grįžus iš užsienio komandiruotės, komandiruotės įsakymas patikslinamas pagal faktiškai kiekvienoje užsienio valstybėje kelionės metu išbūtą dienų skaičių, tai dienpinigiai perskaičiuojami ir priskiriami sąnaudoms pagal faktiškai kiekvienoje užsienio valstybėje komandiruotėje būtas dienas.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 21 str.
LRS  LRV 2003-01-28 nutarimas Nr. 99, „DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LRV 2004-04-29 nutarimas Nr. 526 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"