« Grįžti

Kokias komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje sąnaudas, kurias galima priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2017-01-13
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.3] Komandiruočių sąnaudos (21 str.)
Registracijos numeris   KD-5737

Komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje sąnaudomis, kurias galima priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams laikoma:

1. dienpinigių išlaidos;

2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

3. kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos į nuolatinio darbo vietą visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos. Kaip ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai gali būti atskaitomos tik faktinės kelionės išlaidos, pateikus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus;

4. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, jeigu į komandiruotę buvo važiuojama vieneto transporto priemone, vieneto išsinuomota ar vienetui pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone, arba vieneto komandiruoto asmens transporto priemone. Degalų įsigijimo išlaidas pripažįstant atskaitomomis iš pajamų komandiruotės sąnaudomis, atsižvelgiama į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir komandiruojančio vieneto patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų);

5. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;

6. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį - registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos, tačiau jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas, atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. registravimosi renginyje mokesčio ar bilieto į renginį įsigijimo išlaidų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 21 str.
LRS  LRV 2003-01-28 nutarimas Nr. 99, „DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" III skyrius