Kokios sąnaudos yra priskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5252 Apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, įmonės faktiškai...

Kiek procentų reprezentacinių sąnaudų gali būti atskaitoma iš pajamų?

Atnaujinimo data: 2017-12-31
Registracijos numeris   KD-5253 Nuo 2018-01-01 Iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 procentų reprezentacinių sąnaudų ir...