« Grįžti

Ar priskiriama reprezentacinėms sąnaudoms įmonės už savo klientus sumokėtos viešbučio ir kelionės išlaidos, kai įmonė klientus veža į užsienio gamyklą?

Atnaujinimo data: 2010-06-20
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.5] Reprezentacija (22 str. 2-5 d.)
Registracijos numeris   KD-6091

Jeigu kelionė buvo organizuojama konkrečių asmenų naudai, siekiant užmegzti naujus verslo ryšius arba pagerinti esamus, tai šios išlaidos gali būti laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis ir priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Reprezentacinėms sąnaudoms, priskiriamoms ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, pagrįsti surašomi laisvos formos aktai, patvirtinti vieneto vadovo arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo finansininko arba jo įgalioto asmens.

Pažymėtina tai, kad vienas iš informatyviausių šio dokumento rekvizitų yra ūkinės operacijos turinys, kuris nusako operacijos esmę. Todėl minėtame akte turi būti užfiksuoti tokie duomenys, kurie parodo, kad patirtos išlaidos atitinka reprezentacines sąnaudas apibrėžiančius kriterijus (pvz., turi būti nurodyta, kokiu tikslu buvo organizuojama kelionė, kaip ji reprezentavo įmonę, kokių vienetų atstovai dalyvavo ir pan. duomenys).

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 22 str.