« Grįžti

Kokios sąnaudos nepriskiriamos reprezentacinėms, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną?

Atnaujinimo data: 2017-12-31
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.5] Reprezentacija (22 str. 2-5 d.)
Registracijos numeris   KD-5287

 
 

Nuo 2018-01-01

Reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos per vieneto akcininkus, pajininkus patirtos išlaidos, išskyrus atvejus, kai šie asmenys yra vieneto darbuotojai.

Reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos azartinių lošimų išlaidos.

Iki 2017-12-31

Medžioklės, žvejybos, plaukiojimo jachtomis, golfo, azartinių lošimų, stovyklavimo išlaidos nepriskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms ir laikomos neleidžiamais atskaitymais, nors jos ir atitinka reprezentacines sąnaudas apibrėžiančius kriterijus.

Reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos ir laikomos neleidžiamais atskaitymais konkretiems asmenims suorganizuoto reprezentacinio renginio bei konkretiems asmenims suvenyrų įteikimo išlaidos, jeigu renginyje vienetą atstovavo tame vienete nedirbantys akcininkai arba pajininkai.

Reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos lėšos, skirtos verslo ryšiams su darbuotojais, akcininkais, savininkais, kontroliuojančiais bei kontroliuojamaisiais vienetais ir kontroliuojančiais nuolatiniais gyventojais užmegzti ar pagerinti.

Pastaba. Jeigu reprezentaciniuose renginiuose, kurių tikslas užmegzti naujus arba pagerinti esamus verslo ryšius su konkrečiais asmenimis, dalyvauja ir vieneto darbuotojai, akcininkai, savininkai, kontroliuojamus ar kontroliuojančius vienetus atstovaujantys asmenys ar kontroliuojantys nuolatiniai ar nenuolatiniai gyventojai, tai ir jiems (vieneto darbuotojams, akcininkams, savininkams, kontroliuojamus ar kontroliuojančius vienetus atstovaujantiems asmenims ar kontroliuojantiems nuolatiniams ar nenuolatiniams gyventojams) tenkanti reprezentacinių sąnaudų dalis priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 22 str. 2,4,5 d.