« Grįžti

Kokios sąnaudos yra priskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.5] Reprezentacija (22 str. 2-5 d.)
Registracijos numeris   KD-5252

Apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, įmonės faktiškai patirtos medžioklės, žvejybos, plaukiojimo jachtomis, stovyklavimo išlaidos (skirtingai negu ankstesniaisiais mokestiniais laikotarpiais) gali būti priskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms.

Prie reprezentacinių sąnaudų priskiriamos fizinių asmenų, kurie atstovauja juridinius asmenis, arba asmenis, kurie verčiasi ūkine – komercine veikla neįregistravę vieneto (įsigijusių verslo liudijimus nuolatinių gyventojų), kelionės, apgyvendinimo, vaišinimo (pobūvių, banketų), kultūros renginių lankymo, jiems teiktinų suvenyrų pirkimo (gamybos) ir kitos sąnaudos.

Reprezentacinės sąnaudos pripažįstamos ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais tik tuo atveju, kai reprezentacines sąnaudas vienetai patiria, siekdami užmegzti naujus arba pagerinti esamus verslo ryšius su kitais vienetais ar fiziniais asmenimis (išskyrus savo darbuotojus, akcininkus, savininkus bei kontroliuojamus ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus), t. y. esamais ar potencialiais vieneto produkcijos ar paslaugų pirkėjais, investuotojais ir kitais asmenimis, turinčiais arba galinčiais turėti įtakos užmezgant naujus ir plėtojant esamus verslo ryšius, naudai.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 22 str. 2 d.