« Grįžti

Kada prekių (produkcijos) natūralios netekties nuostoliai pripažįstami ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais?

Atnaujinimo data: 2011-05-12
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.6] Natūrali netektis (23 str.)
Registracijos numeris   KD-5259

Prekių (produkcijos) natūralios netekties nuostoliai ribojamų dydžio leidžiamais atskaitymais pripažįstami tik tada, kai jie faktiškai patiriami, t. y. nustatomi kiekvienu atskiru atveju (pvz., prekybos salėje sudužo stiklainiai su konservuotais maisto produktais, suplyšo maišeliai su biriais maisto produktais, transportavimo metu prekės neteko svorio ir pan.), apskaičiuojami pagal specialias žinybines metodikas arba nustatomi jų inventorizavimo metu.

Atsargų inventorizavimas turi būti atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos tvarkos nuostatomis, taip pat pagal atskirų veiklos sričių turto inventorizavimo specifinius reikalavimus, kuriuos nustato Vyriausybė ar ministerijos pagal jų reguliavimo sričiai priskiriamas ūkio šakas.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 23 str. 2 d.
LRS  LRV 1999-06-03 nutarimas Nr. 719, „DĖL INVENTORIZACIJOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"