« Grįžti

Kas nepriskiriama natūralios netekties nuostoliams?

Atnaujinimo data: 2011-05-12
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.6] Natūrali netektis (23 str.)
Registracijos numeris   KD-5261

Natūralios netekties nuostoliams nepriskiriami dėl prekių (produkcijos) gedimo (neįskaitant uogų, daržovių, vaisių, grybų) ar broko susidarę nuostoliai. Nuostoliai, susiję su prekių nekokybiškumu ar netinkamumu vartoti dėl realizacijos terminų pasibaigimo, nelaikomi natūralios netekties nuostoliais.

Natūralios netekties nuostoliams taip pat nepriskiriami nuostoliai, patirti dėl stichinių nelaimių.

Gamybos ir technologinių procesų metu susidarę produkcijos nuostoliai natūralios netekties nuostoliams nepriskiriami, t. y. tokie nuostoliai netapatinami su natūralios netekties nuostoliais ta prasme, kad jiems netaikomas PMĮ 23 str. 2 d. nustatytas natūralios netekties nuostolių ribojimas (iki 1 proc. vieneto pajamų, nuo 2008 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio šviežiems vaisiams, uogoms, grybams, daržovėms – iki 3 proc.), nustatant produkcijos išeigą. Žaliavų (medžiagų), sunaudotų gaminant produkciją, įsigijimo savikaina įeina į pagamintos produkcijos savikainą. Vienetai, atsižvelgdami į gamybos proceso ypatumus, patys nusistato gaminamos produkcijos išeigos (gamybinių atliekų) normas (išskyrus tuos atvejus, kai tokie normatyvai (išeiga) nustatyti teisės aktais). Gamybos nuostoliai (pvz., brokas, žaliavų, medžiagų gedimas) nei leidžiamiems, nei ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams nepriskiriami.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 23 str. 1 d.