Ar skaičiuojami delspinigiai ir baudos, atsiradę dėl to, kad skola buvo pripažinta beviltiška, o vėliau pasikeitė aplinkybės, kurių pagrindu skola buvo laikoma beviltiška?

Atnaujinimo data: 2017-01-22
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.8] Beviltiškos skolos (25 str.)
Registracijos numeris   KD-5647

Tais atvejais, kai mokesčio mokėtojas buvo pripažinęs skolas beviltiškomis, tačiau ne dėl mokesčio mokėtojo valios pasikeitė aplinkybės, kurių pagrindu skolos pagrįstai buvo laikomos beviltiškomis, tai beviltiškomis laikytų skolų suma yra įtraukiama į mokesčio mokėtojo pajamas tą mokestinį laikotarpį, kurį pasikeitė tos aplinkybės. Delspinigiai tokiais atvejais neskaičiuojami.

Tais atvejais, kai mokesčių administratorius nustato, kad skolos buvo pripažintos beviltiškomis, tačiau mokesčio mokėtojas arba kitas asmuo veikė apgaule, kaip nors kitaip piktnaudžiavo arba atliko kokius nors veiksmus arba nuo jų susilaikė, o nesant tokio mokesčio mokėtojo arba kito asmens veikimo ar neveikimo skolos nebūtų buvusios laikomos beviltiškomis, tai tokia skolų suma turi būti pripažįstama mokesčio mokėtojo pajamomis ir nuo šios sumos mokesčio mokėtojui teisės aktų nustatyta tvarka turi būti apskaičiuoti baudos ir delspinigiai už mokesčius, kurių mokesčio mokėtojas nesumokėjo arba sumokėjo ne laiku dėl to, kad tos skolos buvo laikomos beviltiškomis.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 25 str.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 40, „DĖL SKOLŲ BEVILTIŠKUMO BEI PASTANGŲ SUSIGRĄŽINTI ŠIAS SKOLAS ĮRODYMO IR BEVILTIŠKŲ SKOLŲ SUMŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"