« Grįžti

Kokios skolos ir kada laikomos beviltiškomis skolomis?

Atnaujinimo data: 2012-08-22
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.8] Beviltiškos skolos (25 str.)
Registracijos numeris   KD-5635

Mokesčio mokėtojas turi teisę skolas laikyti beviltiškomis, jeigu:

1. mokesčio mokėtojas negali jų susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų sumos įtraukimo į mokesčio mokėtojo pajamas arba iki PMĮ įsigaliojimo į realizavimo pajamas (įplaukas) ir atvaizdavimo balanse, jeigu mokesčio mokėtojas privalo jį sudaryti teisės aktų nustatyta tvarka, o jeigu mokesčio mokėtojas pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principą arba iki PMĮ įsigaliojimo bendrąsias įplaukas pripažino faktišku įplaukų gavimo momentu – praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų atsiradimo momento užfiksavimo mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose arba:

2. skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu, arba

3. skolininkas yra likviduotas, arba

4. skolininkas yra bankrutavęs.

Mokesčio mokėtojas turi įrodyti ne tik skolų beviltiškumą, bet ir savo pastangas šioms skoloms susigrąžinti.

 

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 25 str.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 40, „DĖL SKOLŲ BEVILTIŠKUMO BEI PASTANGŲ SUSIGRĄŽINTI ŠIAS SKOLAS ĮRODYMO IR BEVILTIŠKŲ SKOLŲ SUMŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 2 p.