Kada netaikomas reikalavimas turėti dokumentus, įrodančius skolų beviltiškumą?

Atnaujinimo data: 2017-01-14
Registracijos numeris   KD-5659 Taikoma apskaičiuojant 2010 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių...

Ar beviltiškomis laikomų skolų suma turi būti įtraukta į mokesčio mokėtojo pajamas?

Atnaujinimo data: 2017-01-11
Registracijos numeris   KD-5694 Visais atvejais beviltiškomis laikomų skolų suma, kuri įtraukiama į leidžiamus atskaitymus, privalo...

Kada skolos nelaikomos beviltiškomis, nors ir atitinka beviltiškomis laikomų skolų kriterijus?

Atnaujinimo data: 2017-01-07
Registracijos numeris   KD-5642 Skolos nelaikomos beviltiškomis, nors ir atitinka beviltiškomis laikomų skolų kriterijus, kai: 1)...

Kaip beviltiškos skolos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2017-01-07
Registracijos numeris   KD-5639 Mokesčio mokėtojai, pripažįstantys pajamas pagal kaupimo apskaitos principą , gali atskaityti ...

Kiek laiko reikia saugoti dokumentus, kuriais remiantis skolos buvo pripažintos beviltiškomis?

Atnaujinimo data: 2015-02-22
Registracijos numeris   KD-5654 Dokumentai, kuriais remdamasis mokesčio mokėtojas skolas pripažįsta beviltiškomis, turi būti saugomi...

Kokios skolos ir kada laikomos beviltiškomis skolomis?

Atnaujinimo data: 2012-08-22
Registracijos numeris   KD-5635 Mokesčio mokėtojas turi teisę skolas laikyti beviltiškomis, jeigu : 1. mokesčio mokėtojas negali...

Kokios tvirtinimo žymos turi būti dokumentuose, kurie išduoti užsienio valstybėse?

Atnaujinimo data: 2012-08-22
Registracijos numeris   KD-5658 Oficialūs (teismo, notaro, civilinę metrikaciją tvarkančios arba kitokios valstybinės institucijos)...