« Grįžti

Ar beviltiškomis laikomų skolų suma turi būti įtraukta į mokesčio mokėtojo pajamas?

Atnaujinimo data: 2017-01-11
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.8] Beviltiškos skolos (25 str.)
Registracijos numeris   KD-5694

Visais atvejais beviltiškomis laikomų skolų suma, kuri įtraukiama į leidžiamus atskaitymus, privalo būti įtraukta į mokesčio mokėtojo pajamas.

Jeigu mokesčio mokėtojas pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principą, skolos, kurioms tenkančią sąnaudų dalį galima įtraukti į leidžiamus atskaitymus, visais atvejais turi būti užfiksuotos apskaitos dokumentuose.

Tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas beviltiškomis laikomų skolų atsiradimo momentu pajamas pripažino pagal pinigų apskaitos principą, o pagal PMĮ nuostatas perėjo prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą, iš pajamų, pripažįstamų pagal kaupimo apskaitos principą, galima atimti sąnaudų dalį, tenkančią atsiradusioms beviltiškoms skoloms, jeigu šių skolų atsiradimas buvo užfiksuotas mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose ir sąnaudų dalis, tenkanti beviltiškoms skoloms, nebuvo įtraukta į mokesčio mokėtojo sąnaudas iki PMĮ įsigaliojimo.

Apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį , atsisakyta reikalavimo, kad iš pajamų atskaitomos beviltiškų skolų sumos turi būti įtrauktos į vieneto pajamas , kai skolininkas yra miręs, likviduotas ar bankrutavęs. Todėl mirusio, likviduoto ir bankrutavusio skolininko skolos beviltiškomis gali būti pripažįstamos ir jų susidarymo.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 25 str.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 40, „DĖL SKOLŲ BEVILTIŠKUMO BEI PASTANGŲ SUSIGRĄŽINTI ŠIAS SKOLAS ĮRODYMO IR BEVILTIŠKŲ SKOLŲ SUMŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 5 - 9 p.