« Grįžti

Kaip beviltiškos skolos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2017-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.8] Beviltiškos skolos (25 str.)
Registracijos numeris   KD-5639

Mokesčio mokėtojai, pripažįstantys pajamas pagal kaupimo apskaitos principą, gali atskaityti  atsiradusią beviltiškų skolų sumą, tačiau tokios sumos gali būti atskaitomos tik tokiu atveju, jei sumos buvo įtrauktos į mokesčio mokėtojo pajamas ir vieneto balansą (jeigu vienetas privalo jį sudaryti teisės aktų nustatyta tvarka). Beviltiškos skolos sumą sudaro pajamų suma ir šiai sumai tenkanti pardavimo PVM suma.

Mokesčio mokėtojai, pripažįstantys pajamas pagal pinigų apskaitos principą, gali atskaityti  atsiradusioms beviltiškoms skoloms tenkančią sąnaudų dalį, jei šių skolų atsiradimas buvo užfiksuotas mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose. Šiuo atveju į leidžiamus atskaitymus traukiama sąnaudų dalis ir beviltiškoms skoloms tenkanti pardavimo PVM suma.

Tais atvejais, kai beviltiškomis laikomų skolų atsiradimo momentu mokesčio mokėtojas pajamas pripažino pagal pinigų apskaitos principą, o pagal PMĮ nuostatas perėjo prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą, tai iš pagal kaupimo apskaitos principą pripažįstamų pajamų jis gali atskaityti sąnaudų dalį, tenkančią atsiradusioms beviltiškoms skoloms. Mokesčio mokėtojas gali tokiu atveju atskaityti sąnaudų dalį, jeigu šių skolų atsiradimas buvo užfiksuotas mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose ir sąnaudų dalis, tenkanti beviltiškoms skoloms nebuvo įtraukta į vieneto sąnaudas iki PMĮ įsigaliojimo.

     

Teisės aktai
LRS  PMĮ 25 str. 1 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 40, „DĖL SKOLŲ BEVILTIŠKUMO BEI PASTANGŲ SUSIGRĄŽINTI ŠIAS SKOLAS ĮRODYMO IR BEVILTIŠKŲ SKOLŲ SUMŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"