« Grįžti

Ar vienetas, mokėdamas už darbuotojo mokslą, gali patirtas išlaidas priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams ?

Atnaujinimo data: 2015-04-14
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.9] Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai...
Registracijos numeris   KD-6334

 

Nuo 2008 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pradžios tą mokestinį laikotarpį, kurį yra patiriamos, iš pajamų gali būti atskaitomos vieneto už fizinius asmenis, susijusius su juo darbo santykiais, apmokėtos tų asmenų mokymo išlaidos, jeigu vykdomos visos nurodytos sąlygos:

1) fiziniai asmenys, už kurių mokymą vienetas moka, yra susiję su šiuo vienetu darbo santykiais, ir

2) sumos už fizinių asmenų mokymą mokamos tiesiogiai Europos ekonominės erdvės valstybių ir užsienio valstybių, kurios nepriklauso Europos ekonominei erdvei, tačiau su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, mokykloms, ir

3) fiziniai asmenys, nurodyti šios dalies komentaro 1 punkto 1 papunktyje, pabaigę mokymo programas nurodytose šios dalies komentaro 1 punkto 2 papunktyje mokyklose, įgyja aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją, ir

4) jeigu šis išsilavinimas ir (arba) kvalifikacija yra būtini vieneto pajamoms uždirbti.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 26 str. 1 d.