« Grįžti

Kuriais atvejais teikiant naudą darbuotojams ir (arba) jų šeimos nariams, kai neįmanoma nustatyti konkrečios gautos individualios naudos, patirtos išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams ?

Atnaujinimo data: 2015-02-15
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.9] Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai...
Registracijos numeris   KD-7157

Jeigu teikiant naudą vieneto darbuotojams ir (arba) jų šeimos nariams (sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams)) neįmanoma nustatyti konkretaus darbuotojo ir (arba) jo šeimos nario (sutuoktinio, vaiko (įvaikio)) gautos individualios naudos, dėl tokios naudos teikimo patirtos išlaidos, kurios pagal kitas PMĮ nuostatas nėra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams arba ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, mokestiniu laikotarpiu iš pajamų gali būti atskaitomos tik tuo atveju, kai tokios naudos teikimas numatytas vieneto kolektyvinėje sutartyje ir šia nauda be diskriminacijos ir apribojimų turi teisę naudotis visi to vieneto darbuotojai.

Iš pajamų atskaitoma nurodytų išlaidų suma negali viršyti 5 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojams apskaičiuoto darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) sumos.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 26 str. 2 d.