Kaip skirstomas vieneto turtas?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Registracijos numeris   KD-5275 Atsižvelgiant į turto naudojimo vieneto pajamoms uždirbti laikotarpį bei vieneto veiklos ciklą, ...

Koks turtas laikomas materialiu ir nematerialiu turtu?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Registracijos numeris   KD-5276 Jeigu turtas turi materialiąją substanciją, yra pagamintas iš tam tikros medžiagos ir yra...

Koks turtas laikomas vieneto turtu?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Registracijos numeris   KD-5274 Vieneto turtu laikomos įsigytos materialios, nematerialios ir finansinės vertybės, jeigu jos: -...