« Grįžti

Ar į statomo objekto įsigijimo kainą įtraukiama nugriauto turto (pastato) nenudėvėtoji vertė?

Atnaujinimo data: 2009-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.2] Turto įsigijimo (pardavimo) kaina ir likvidacinė vertė...
Registracijos numeris   KD-5279

Tais atvejais, kai vienetas nusprendžia nugriauti įsigytą ilgalaikį materialų turtą (pvz., pastatą) ir jo vietoje statyti naują savo veiklai vykdyti reikalingą ilgalaikį turtą (pastatą), tai nugriauto turto (pastato) nenudėvėtoji vertė (įsigijimo kainos ir sukaupto nusidėvėjimo skirtumas) yra įtraukiama į statomo objekto savikainą.

Tačiau, jeigu vienetas įsigytą turtą nugriauna, tačiau jo vietoje nestato naujo savo veiklai vykdyti reikalingo ilgalaikio turto (pastato), tai nugriauto turto (pastato) nenudėvėtoji vertė (įsigijimo kainos ir sukaupto nusidėvėjimo skirtumas) leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama, nes turtas nenaudojamas pajamoms uždirbti.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 14 str. 1 d.