« Grįžti

Kaip nustatoma turto įsigijimo kaina, kai gyventojas baigia vykdyti individualią veiklą ir nerealizuotas prekes perduoda savo ar sutuoktinio įsteigtam naujam vienetui?

Atnaujinimo data: 2009-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.2] Turto įsigijimo (pardavimo) kaina ir likvidacinė vertė...
Registracijos numeris   KD-6070

Kai gyventojas baigia vykdyti individualią veiklą ir nerealizuotas prekes perduoda savo ar sutuoktinio įsteigtam naujam vienetui, šių prekių įsigijimo kaina vienetui yra šių prekių įsigijimo kaina, nurodyta gyventojo, vykdžiusio individualią veiklą, prekių įsigijimo dokumentuose, išskyrus atvejus, kai šiuo turtu apmokamos to vieneto akcijos.

Prekėmis taip pat laikomos gyventojo individualioje gamybos veikloje nepanaudotos medžiagos ir žaliavos.

Gyventojui baigus individualią veiklą, šioje veikloje nerealizuotų prekių perdavimas savo ar sutuoktinio įsteigtam naujam vienetui įforminamas laisvos formos dokumentu (pvz., prekių perdavimo – priėmimo aktu), turinčiu Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 dalyje nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Prie šio dokumento turi būti pridedamos individualioje veikloje nerealizuotų prekių įsigijimo dokumentų kopijos.

Atkreipiamas dėmesys, kad šios nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei gyventojas nutraukia individualią veiklą, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, ir šioje veikloje nerealizuotas prekes perduoda bendrovei (individualiai įmonei, uždarajai akcinei bendrovei ar kt.), kurią naujai įsteigia jis pats ar jo sutuoktinis.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 14 str. 6 d.
LRS  BAĮ 13 str. 1 d.