« Grįžti

Kas sudaro naujai įsigyto turto kainą, jeigu vienetas savo ilgalaikį turtą maino į kito ūkio subjekto ilgalaikį turtą?

Atnaujinimo data: 2009-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.2] Turto įsigijimo (pardavimo) kaina ir likvidacinė vertė...
Registracijos numeris   KD-5282

1. Jeigu vienetas savo ilgalaikį turtą (toliau – A turtas) maino į kito ūkio subjekto ilgalaikį turtą (toliau – B turtas), tai šio vieneto naujai įsigyto B turto įsigijimo kaina yra A turto įsigijimo kaina. Šiuo atveju atsižvelgiama ir į PMĮ 16 straipsnio 2 dalies nuostatą, t. y. jeigu vienetas iki mainų momento pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais skaičiavo A turto nusidėvėjimą (amortizaciją), tai išmainyto B turto įsigijimo kaina bus A turto įsigijimo kainos nenudėvėta dalis.

2. Jei išmainyto A turto įsigijimo kainos negalima nustatyti, tai naujo B turto įsigijimo kaina yra tikroji šio turto rinkos kaina.

Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 14 str. 3 d.
LRS  PMĮ 16 str. 2 d.