« Grįžti

Kas sudaro turto įsigijimo kainą, jei vieneto akcijas jo dalyvis (akcininkas) apmoka turtu?

Atnaujinimo data: 2009-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.2] Turto įsigijimo (pardavimo) kaina ir likvidacinė vertė...
Registracijos numeris   KD-5284

1. Jei vieneto (toliau – A vienetas) akcijas (dalis, pajus) jos akcininkas (dalininkas, pajininkas) apmoka turtu, tai to turto įsigijimo kaina A vienetui yra ta pati, už kurią šį turtą įsigijo minėtas akcininkas (dalininkas, pajininkas).

Jeigu A vieneto akcininkas (dalininkas, pajininkas) yra kitas vienetas (toliau – B vienetas), kuris iki akcijų apmokėjimo turtu pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais skaičiavo to turto nusidėvėjimą (amortizaciją), tai šiuo atveju turi būti atsižvelgiama ir į PMĮ 16 straipsnio 2 dalies nuostatą, t.y. A vienetui minėto turto įsigijimo kaina bus to turto kainos, už kurią šį turtą buvo įsigijęs B vienetas, ir to turto nusidėvėjimo sumos, apskaičiuotos B vienete, skirtumas.

2. Vieneto turto įsigijimo kaina gali būti didinama akcininko (dalininko, pajininko) turto vertės padidėjimo pajamų, uždirbtų iš tokio šio turto perleidimo ir įtrauktų į akcininko (dalininko, pajininko) pajamas, kurios buvo apmokestintos, suma.

3. Jeigu vieneto akcininkas (dalininkas, pajininkas) yra fizinis asmuo, kuris neturi turto, kuriuo apmoka vieneto akcijas, įsigijimo dokumentų ir turto įsigijimo kaina nežinoma, tai to turto įsigijimo kaina vienetui yra to turto tikroji rinkos kaina.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 14 str. 4 d.
LRS  PMĮ 16 str. 2 d.