Pagal kurios dienos valiutos kursą įvertinama turto įsigijimo kaina, kai sandoris sudaromas užsienio valiuta?

Atnaujinimo data: 2015-01-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.2] Turto įsigijimo (pardavimo) kaina ir likvidacinė vertė...
Registracijos numeris   KD-4985

Kai sandoris sudaromas užsienio valiuta, tai pagal tokį sandorį įsigyto turto įsigijimo kaina įvertinama eurais pagal turto įsigijimo dienos valiutos kursą (t. y. pagal turto perėjimo įmonės pirkėjos nuosavybėn datą).

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str. 1 d.
LRS  PMĮ 12 str. 7 p.
LRS  PMĮ 31 str. 1 d. 15 p.
LRS  LR Apskaitos instituto standartų tarybos 2003-12-18 nutarimas Nr. 1 „DĖL VERSLO APSKAITOS STANDARTŲ PATVIRTINIMO"