Pagal kurios dienos valiutos kursą įvertinama turto įsigijimo kaina, kai sandoris sudaromas užsienio valiuta?

Atnaujinimo data: 2015-01-28
Registracijos numeris   KD-4985 Kai sandoris sudaromas užsienio valiuta, tai pagal tokį sandorį įsigyto turto įsigijimo kaina...

Kas sudaro turto įsigijimo kainą ir kaip nustatoma turto pardavimo kaina?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Registracijos numeris   KD-5277 Turto įsigijimo kaina yra išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus (taip pat mokėtinus)...

Ar į statomo objekto įsigijimo kainą įtraukiama nugriauto turto (pastato) nenudėvėtoji vertė?

Atnaujinimo data: 2009-12-16
Registracijos numeris   KD-5279 Tais atvejais, kai vienetas nusprendžia nugriauti įsigytą ilgalaikį materialų turtą (pvz., pastatą) ir...

Kas sudaro turto įsigijimo kainą, jei vienetas vertybinius popierius maino į kitą turtą?

Atnaujinimo data: 2009-12-16
Registracijos numeris   KD-5285 Kai vienetas vertybinius popierius maino į kitą turtą, tai šio turto įsigijimo kaina yra vertybinių...

Kas sudaro turto įsigijimo kainą, jei vieneto akcijas jo dalyvis (akcininkas) apmoka turtu?

Atnaujinimo data: 2009-12-16
Registracijos numeris   KD-5284 1. Jei vieneto (toliau – A vienetas) akcijas (dalis, pajus) jos akcininkas (dalininkas, pajininkas)...