« Grįžti

Kurį mokestinį laikotarpį turto pardavimo pajamos įskaitomos į nuomotojo pajamas, kai turto nuoma apmokestinama kaip pardavimas?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.2.4] Turto ar turto komplekso nuomos pajamos (38 str.)
[1.10.14.5] Turto ar turto komplekso nuoma (38 str.)
Registracijos numeris   KD-4970

Jeigu turto nuoma pagal PMĮ 38 str. nuostatas apmokestinama kaip pardavimas, tai to turto pardavimo pajamos įskaitomos į nuomotojo pajamas tą mokestinį laikotarpį, kurį turtas buvo perduotas nuomininkui.

Turto pardavimo pajamomis pripažįstamas tik skirtumas tarp turto pardavimo kainos (tikrosios rinkos kainos) ir jo įsigijimo kainos.

Jeigu perduodamas vieneto turtas, kuriam buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas pelno mokesčiui apskaičiuoti, įsigijimo kaina tam turtui mažinama nusidėvėjimo suma, įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 38 str. 2 d.