« Grįžti

Ar atsiradęs turto vertės padidėjimas, dėl Lietuvoje registruotos Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimo į kitą ES valstybę narę, laikomas Lietuvos vieneto pajamomis?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.6.2] Reorganizuojant vienetus
[1.10.16.3.2] Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas...
Registracijos numeris   KD-5430

Kai Lietuvoje registruota Europos bendrovė ar Europos kooperatinė bendrovė perkelia buveinę į kitą ES valstybę narę, tai dėl tokio perkėlimo atsiradusios turto vertės padidėjimo pajamos nelaikomos Lietuvos vieneto, t. y. Lietuvoje registruotos Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės, pajamomis.

Perkėlus Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės Lietuvoje registruotą buveinę į kitą ES valstybę narę, tokia bendrovė nustoja būti Lietuvos vienetu ir tampa kitos ES valstybės narės vienetu.

Šio kitos ES valstybės narės vieneto, buvusio Lietuvos vieneto turto, teisių ir pareigų, kaip visumos pagrindu toliau vykdančio veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, šiai nuolatinei buveinei Lietuvos Respublikoje priskirto turto įsigijimo kaina yra šio turto įsigijimo kaina buvusi Lietuvos vienete iki registruotos buveinės perkėlimo, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Nuolatinei buveinei perduotų buvusių Lietuvos vieneto įsipareigojimų vertė yra ta vertė, kuri, remiantis PMĮ nuostatomis, buvo Lietuvos vienete prieš registruotos buveinės perkėlimą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 42 str. 7 d.
LRS  PMĮ 16 str. 2 d.