« Grįžti

Ar atsiradęs turto vertės padidėjimas, dėl nuolatinės buveinės perleidimo kitam vienetui, laikomas tos nuolatinės buveinės pajamomis?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.6.2] Reorganizuojant vienetus
[1.10.16.3.2] Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas...
Registracijos numeris   KD-5425

Kai užsienio vienetas perleidžia Lietuvos vienetui arba kitam užsienio vienetui Lietuvos Respublikos teritorijoje esančią savo nuolatinę buveinę, tai dėl tokio perleidimo tai nuolatinei buveinei tenkančio Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio turto atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas nuolatinės buveinės pajamomis.

Tokiu atveju Lietuvos vieneto arba kito užsienio vieneto nuosavybėn gauto (t. y. įsigyto) tai nuolatinei buveinei tenkančio Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio turto įsigijimo kaina yra ta kaina, nuo kurios nusidėvėjimą (arba amortizaciją) skaičiavo nuolatinė buveinė iki tol, kol užsienio vienetas ją perleido Lietuvos vienetui ar kitam užsienio vienetui, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Nuolatinę buveinę įsigijęs Lietuvos arba kitas užsienio vienetas kartu su ja perduotus įsipareigojimus turi apskaityti ta verte, kuria jie, remiantis PMĮ nuostatomis, buvo apskaityti nuolatinę buveinę perleidusiame užsienio vienete prieš pat jų perdavimą.

Jeigu teisingam pelno mokesčio apskaičiavimui reikalingi nuolatinę buveinę perleidusio užsienio vieneto apskaitos duomenys, šie duomenys turi būti pagrindžiami dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis to užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 42 str. 3 d.
LRS  PMĮ 16 str. 2 d.