« Grįžti

Ar atsiradęs turto vertės padidėjimas dėl veiklos dalies, esančios ES valstybėje narėje, perleidimo užsienio vienetui laikomas tą turtą perleidusio Lietuvos vieneto pajamomis?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.6.2] Reorganizuojant vienetus
[1.10.16.3.2] Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas...
Registracijos numeris   KD-5426

Kai Lietuvos vienetas perleidžia savo veiklos dalį, esančią užsienio valstybėje – ES valstybėje narėje, užsienio vienetui (kuris yra vienetas tos valstybės, kurioje ta nuolatinė buveinė yra, arba bet kurios kitos valstybės, kuri yra ES valstybė narė, vienetas), tai dėl to atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas turtą perleidusio Lietuvos vieneto pajamomis.

Jeigu teisingam pelno mokesčio apskaičiavimui reikalingi veiklos dalį įsigijusio užsienio vieneto apskaitos duomenys, šie duomenys turi būti pagrindžiami dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis to užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 42 str. 4 d.