Ar atsiradęs turto vertės padidėjimas, dėl veiklos dalies (veiklos padalinio) perleidimo kitam Lietuvos vienetui, laikomas tą turtą perleidusio Lietuvos vieneto pajamomis?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.6.2] Reorganizuojant vienetus
[1.10.16.3.2] Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas...
Registracijos numeris   KD-5429

Kai Lietuvos vienetas perleidžia veiklos dalį (veiklos padalinį) kitam Lietuvos vienetui, tai dėl to atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas tą turtą perleidusio Lietuvos vieneto pajamomis.

Tokiu atveju kito Lietuvos vieneto nuosavybėn gauto (t. y. įsigyto) turto kaina yra to turto įsigijimo kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleidęs Lietuvos vienetas, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Veiklos dalį įsigijęs Lietuvos vienetas kartu su ja perduotus įsipareigojimus turi apskaityti ta verte, kuria jie, remiantis PMĮ nuostatomis, buvo apskaityti šią veiklos dalį perleidusiame Lietuvos vienete prieš pat jų perdavimą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 42 str. 5 d.
LRS  PMĮ 16 str. 2 d.