« Grįžti

Ar mainant vieneto akcijas (reorganizavimo ar perleidimo metu), atsiradęs turto vertės padidėjimas laikomas vienetų dalyvių pajamomis?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.6.2] Reorganizuojant vienetus
[1.10.16.3.1] Akcijų ir kito turto perleidimas
Registracijos numeris   KD-5393

Kai reorganizavimo ar perleidimo metu vieno vieneto dalyviai už turimas šio vieneto akcijas (dalis, pajus) mainais gauna kito vieneto akcijų (dalių, pajų), tuo būdu patys tapdami to kito vieneto dalyviais, tai turto vertės padidėjimas nelaikomas tų dalyvių, mainais gavusių naujų akcijų (dalių, pajų), pajamomis (išskyrus PMĮ 42 str. 10 dalyje nustatytą išimtį dėl akcijų išlaikymo trejus metus).

Tokiu atveju vienetų dalyvių mainais gautų naujų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kaina yra ta pati kaina, už kurią šie dalyviai buvo įsigiję mainais perduotas akcijas (dalis, pajus).

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 42 str. 1 d.