« Grįžti

Ar pinigais apmokėtas akcijų kainų skirtumas laikomas jį gavusio vieneto dalyvio pajamomis?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.6.2] Reorganizuojant vienetus
[1.10.16.3.1] Akcijų ir kito turto perleidimas
Registracijos numeris   KD-5394

Kai PMĮ 41 str. 2 dalyje nustatytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais keičiant įsigyjančiojo vieneto akcijas į įsigyjančiųjų vienetų akcijas, akcijų kainų skirtumas apmokamas pinigais (tačiau ne daugiau kaip 10 procentų įsigyjančiojo vieneto akcijų nominalios vertės, o jei nominalios vertės nėra, – akcijų balansinės vertės), tai pinigais apmokėtas akcijų kainų skirtumas priskiriamas jį gavusio vieneto dalyvio pajamoms.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 42 str. 11 d.