Ar vieneto turto perleidimo atveju (reorganizavimo ar perleidimo metu) atsiradęs turto vertės padidėjimas laikomas turtą perleidusio vieneto pajamomis?

Atnaujinimo data: 2013-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.6.2] Reorganizuojant vienetus
[1.10.16.3.1] Akcijų ir kito turto perleidimas
Registracijos numeris   KD-5421

Kai reorganizavimo ar perleidimo proceso metu vienas vienetas perleidžia turtą kitam vienetui, tai atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas turtą perleidusio vieneto pajamomis.

Tokiu atveju vienetui, gavusiam nuosavybėn turtą, šio turto įsigijimo kaina yra ta kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleidęs vienetas, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Turtas laikomas perduotu įsigyjančiajam vienetui, kai pasirašomas perdavimo–priėmimo aktas.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 42 str. 2 d.
LRS  PMĮ 16 str. 2 d.