« Grįžti

Kaip apmokestinamos turto vertės padidėjimo pajamos, jei vienetas ar jo dalyviai, mainais gavę akcijų (dalių, pajų), jų neišlaiko trejus metus?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.6.2] Reorganizuojant vienetus
[1.10.16.3.1] Akcijų ir kito turto perleidimas
Registracijos numeris   KD-5420

Jei vienetas ar jo dalyviai reorganizavimo ir perleidimo atvejais mainais gautų akcijų (dalių, pajų) neišlaiko trejus metus, tai tokie mainai laikomi išmainytų akcijų (dalių, pajų) pardavimu už mainais gautų akcijų (dalių, pajų) tikrąją rinkos kainą tų mainais gautų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo nuosavybėn dieną.

Parduotų akcijų (dalių, pajų) turto vertės padidėjimo pajamos apskaičiuojamos PMĮ 16 str. 1 dalyje nustatyta tvarka. Ši nuostata taikoma tik tokiam vienetui ar tokiam vieneto dalyviui, kuris mainais gautų akcijų (dalių, pajų) neišlaikė trejus metus ir tik tai akcijų daliai, kuri buvo parduota ar kitaip perleista.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 42 str. 10 d.
LRS  PMĮ 16 str. 1 d.