« Grįžti

Kuriuo vieneto reorganizavimo ar perleidimo atveju taikoma akcijų (dalių, pajų) trejų metų išlaikymo taisyklė?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.6.2] Reorganizuojant vienetus
[1.10.16.3.1] Akcijų ir kito turto perleidimas
Registracijos numeris   KD-5417

Jei vieneto reorganizavimas ar perleidimas atliekamas PMĮ 41 str. 2 d. 4, 5, 6, ir 7 punktuose nustatytais atvejais, t. y.:

- vienetus reorganizuojant išdalijimo arba padalijimo būdu,

- perleidžiant vieną ar kelias savo veiklos dalis,

- perleidžiant veiklą kaip kompleksą arba vieną ar daugiau veiklos dalių,

- mainant akcijas (dalis, pajus), kai siekiama kontroliuoti kitą vienetą,

tai turto vertės padidėjimas nelaikomas tų dalyvių, mainais gavusių naujas akcijas (dalis, pajus), pajamomis, jei šiais atvejais vienetas ar jo dalyviai, mainais gavę akcijų (dalių, pajų), jų neparduoda ar kitaip neperleidžia nuosavybėn trejus metus.

Sąvoka „neparduoda ar kitaip neperleidžia nuosavybėn trejus metus" apima ir tuos atvejus, kai akcijų emitentas yra likviduojamas (kai vienetas likviduojamas, atsižvelgiant į PMĮ 45 str. 2 dalį, laikoma, kad to vieneto dalyvis savo turėtas akcijas (dalis, pajus) perleidžia likviduojamam vienetui už pagal rinkos kainą iš likviduojamo vieneto gautą turtą).

Minėtais reorganizavimo ir perleidimo atvejais vieneto ar jo dalyvių mainais gautų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo data, nuo kurios skaičiuojamas trejų metų (36 mėnesių) laikotarpis, yra laikoma data, kada įgyjama tų akcijų (dalių, pajų) nuosavybės teisė.

Atkreipiamas dėmesys. PMĮ 42 str. 10 dalyje nustatytas reikalavimas trejus metus išlaikyti PMĮ 41 str. 2 d. 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais mainais gautas akcijas (dalis, pajus) netaikomas, jei taip mainais gavus akcijų, jos vėliau vėl mainomos atliekant vėlesnį reorganizavimą, perleidimą ar akcijų mainus pagal šių punktų nuostatas.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 42 str. 10 d.
LRS  PMĮ 45 str. 2 d.