« Grįžti

Ar likviduojamo vieneto turto paskirstymas savo dalyviams yra laikomas to turto pardavimu?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.6.3] Likviduojant vienetus
[1.10.16.8] Turto vertės padidėjimo pajamos (nuostoliai) likviduojant...
Registracijos numeris   KD-5518

Likviduojamo vieneto turto paskirstymas savo dalyviams yra laikomas to turto pardavimu už to turto tikrąją rinkos kainą, nustatytą nuosavybės teisės į turtą perleidimo dieną, o skirtumas tarp to turto įsigijimo kainos ir pardavimo kainos bus laikomas vieneto turto vertės padidėjimo pajamomis, jei PMĮ nenustatyta kitaip.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 45 str. 1 d.