« Grįžti

Ar sumažinus vieneto įstatinį kapitalą vieneto dalyviams išmokėtos lėšos apmokestinamos pelno mokesčiu?

Atnaujinimo data: 2015-06-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.15.1] Bendrosios nuostatos (32 str.)
Registracijos numeris   KD-5341

Iš vieneto lėšų arba dėl turto vertės padidėjimo vieneto dalyviams proporcingai jų turimų akcijų (dalių, pajų) skaičiui nemokamai išduotos akcijos (dalys, pajai) arba anksčiau išduotų akcijų nominalios vertės, arba pajų vertės padidinimo sumos nelaikomos dividendais ar paskirstytuoju pelnu, t. y. tokios turto vertės padidėjimo pajamos neapmokestinamos kaip dividendai.

Tačiau, jei po įstatinio kapitalo padidinimo jis vėliau sumažinamas ir vieneto dalyviams išmokamos lėšos, tai tokiu atveju laikoma, kad pirmiausia vieneto dalyviams išmokama ta įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo sudaryta ne iš vieneto dalyvių įnašų, o iš vieneto lėšų (pelno, rezervų ir akcijų priedų) didinant įstatinį kapitalą.

Vieneto dalyviams išmokamos lėšos ar jų dalis, tenkanti įstatinio kapitalo, sudaryto ne iš vieneto dalyvių įnašų, sumažinimo daliai, laikoma dividendais ir apmokestinama taikant 15 proc. pelno mokesčio nuo dividendų tarifą, arba neapmokestinami pagal dividendų neapmokestinimo išimtį, nustatytą PMĮ 33 str. 2 d. ir 34 str. 2 d.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 32 str. 5 d.
LRS  PMĮ 33 str. 2 d.
LRS  PMĮ 34 str. 2 d.