« Grįžti

Kaip apmokestinama, kai vienetas paskirsto pelną turtu?

Atnaujinimo data: 2015-02-25
Ši informacija skelbiama:
[1.10.15.1] Bendrosios nuostatos (32 str.)
Registracijos numeris   KD-5326

Jei pelno paskirstymo procese vienetas savo dalyviui perleidžia turtą, tai toks turtas turi būti perleidžiamas pagal tikrąją rinkos kainą, nustatytą tą dieną, kurią turtas buvo perleistas vieneto dalyviui. Vieneto dalyvis perleistą turtą į apskaitą įtraukia įsigijimo kaina, t. y. tikrąja rinkos kaina.

Jei perleidžiamo turto rinkos kaina yra didesnė už to turto įsigijimo kainą, tai turto perleidimo kainos ir įsigijimo kainos skirtumas yra turtą perleidusio vieneto turto vertės padidėjimo pajamos, apmokestinamos PMĮ nustatyta tvarka.

Jei perleidžiamas ilgalaikis materialusis turtas, tai, apskaičiuojant turto vertės padidėjimo pajamas, to turto įsigijimo kaina mažinama nusidėvėjimo suma, įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (PMĮ 16 str. 2 d.).

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 32 str. 3, 4 d.
LRS  PMĮ 16 str. 2 d.
LRS  ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ĮSTATYMAS
LRS  KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) ĮSTATYMAS